img

Erasmus +

Derneğimiz gençlerin toplumsal sorunlara katılımı ve yurtdışı fırsatlarından yararlanmaları için erasmus + projeleri yapmaktadır.

img

Gençlik Hakları

Derneğimiz ''Gençlik Hakları'' üzerine hak temelli çalışmalar yürütmektedir.

img

Afet Bilinci

Derneğimiz afet bilinci üzerine eğitimler düzenleyip yerelimizi afete hazır hale getirmek için çalışmalar yapmaktadır.

img

Çevre Hakları

Derneğimiz ''Çevre Hakları'' üzerine hak temelli çalışmalar yürütmektedir.

img

Çocuk Hakları

Derneğimiz ''Çocuk Hakları'' üzerine hak temelli çalışmalar yürütmektedir.

img

Cinsiyet Eşitliği

Derneğimiz 'Cinsiyet Eşitliği'' üzerine hak temelli çalışmalar yürütmektedir.