Gençler Dünyayı Değiştirir….

Misyonumuz

Gençlerin bireysel, sosyal ve kültürel gelişimlerine destek olacak faaliyetler düzenlemek katılmaları için olanaklar geliştirmek, var olan olanaklara en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlamaktır.

Vizyonumuz

”Gençlerimiz evrensel değerler üretir” anlayışı çerçevesinde çalışan gönüllülerimiz ile hak temelli çalışmalar yapmaktadır.

Faaliyet Alanlarımız

  • Gençlik Hakları
  • Çocuk Hakları
  • Afet Bilinci
  • Çevre Hakları

Genç Gelişim ve Girişim Derneği

0B Destekçi
0 Gönüllü
0B Genç
0B İşbirliği

Derneğimizin Amacı

Genç Gelişim ve Girişim Derneğinin amacı, bilimi ve teknolojiyi takip eden, eğitim alanında
birikimli, girişimci, kendine güvenen, etkili iletişim yeteneğine sahip gençlerin ve dernek
gönüllülerinin toplum bilincini geliştirmek,  Sivil toplumun ve gençlerin sosyal sorumluluk
bilinci ile hareket etmesini sağlamaktır.  Gençlere ve gönüllülere ulusal ve uluslararası
fırsatlar sunmak,  Oluşturulacak bilinç ile çocuk, genç,  yetişkin, kadın ve dezavantajlı kişilere
ulaşarak kaliteli eğitim ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapmak;
Gençlerin kültürel, sosyal, spor, sağlık ve sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla
projeler yazmak, 
Türkiye genelinde girişimcilik ruhunu ön plana çıkararak gençlerin sorunlarını, istihdamını,
isteklerini, gençlik projeleri öne çıkararak gençliğin kişisel gelişimini ve toplumsal gelişimi
sağlamak , Ekip ruhu ve oluşturulacak sorumluluk bilinci ile ulusal kalkınmaya katkı
sağlamak ve geleceğin oluşmasında etkin rol almak, amacı ile 2015 Sakarya ilinde
kurulmuştur.

Ekibimiz

Derneğimizin Genç ve Dinamik Yönetim Kurulu Üyeleri

MAHMUT KILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı

ESRA PARUN KILIÇ

BAŞKAN YARDIMCISI

AYKUT TÜRK

GENEL SEKRETER

ADEM KILIÇ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ


Bize Katıl !

ORTAKLARIMIZ

Derneğimiz diğer sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, aktivistler ile işbirliği yapmayı prensip haline getirmiştir. Hadi sende ortağımız ol !!!


Ortağımız Ol